Danh Sách SBD Thi JLPT 12/2020 – Nhật Ngữ Shizen

Danh Sách SBD Thi JLPT 12/2020 – Nhật Ngữ Shizen

Loa Loa Loa Nhật Ngữ Shizen xin thông báo đến các bạn thí sinh, đã có danh sách SBD thi JLPT 12/2020.

Đính kèm bên dưới là danh sách SBD Online, các bạn xem và tham khảo nhé. Thời gian nhận phiếu báo dự thi được cập nhật như sau:

Đối với thí sinh Đăng ký thi JLPT tại Nhật Ngữ Shizen

Địa điểm nhận: Trung tâm Shizen Thủ Đức – 1S Dân Chủ, Bình Thọ, Thủ Đức

Thời gian nhận: Dự kiến ngày 14/11 (các cấp độ)

Lưu ý: Thí sinh vui lòng xuất trình biên nhận và xem trước số báo danh để tiết kiệm thời gian. Đối với các lớp học viên Shizen thì liên hệ giáo viên chủ nhiệm để nhận.

Hướng dẫn xem điểm thi JLPT 12/2020 – Nhật Ngữ Shizen

Đối với thí sinh khác

Địa điểm nhận: Trường Đại học Khoa học và xã hội nhân văn TP.HCM – Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

Thời gian nhận:

– Từ 16.11.2020 đến 18.11.2020, thí sinh dự thi cấp độ N1 và N5, nhận phiếu dự thi.
– Từ 19.11.2020 đến 24.11.2020, thí sinh dự thi cấp độ N2 và N4, nhận phiếu dự thi.
– Từ 25.11.2020 đến 28.11.2020, thí sinh dự thi cấp độ N3, nhận phiếu dự thi.
LƯU Ý:
– Thí sinh vui lòng dò trước và ghi lại số báo danh của mình trước khi đến lấy để tiết kiệm thời gian khi đi nhận phiếu dự thi.
– Thí sinh lấy từ 2 phiếu dự thi ở 2 cấp độ khác nhau trở lên, ví dụ N1 và N3, vui lòng đi theo ngày của cấp độ có ngày lấy sớm hơn.
– Thí sinh nộp tập thể từ 5 hồ sơ trở lên, vui lòng liên hệ với người nhận hồ sơ tập thể để nhận phiếu dự thi.
– Thí sinh vui lòng đi đúng ngày nhận theo cấp độ của mình
Thông tin theo Trung tâm Ngoại Ngữ trường Đại Học Khoa học XHNV TPHCM
Một số thông tin lưu ý về kỳ thi JLPT 12/2020
Thời gian thi: Ngày 06/12/2020
Thời gian có mặt tại phòng thi: 08:00
Địa điểm: Tập trung tại hội đồng thi (ghi trong phiếu báo danh)
Lưu ý: Nhớ ăn sáng trước vì thời gian đợi kéo dài, lâu

Danh sách SBD thi JLPT 12/2020 – Danh sách N5 đến N1

Danh sách SBD Thi JLPT 12/2020
Danh sách SBD Thi JLPT 12/2020

NHẬT NGỮ SHIZEN – KẾT SỨC MẠNH NỐI THÀNH CÔNG
Địa chỉ: 1S Dân Chủ, phường Bình Thọ, Thủ Đức, TPHCM
Hotline: 028-7109-9979

FaceBook: Nhật Ngữ Shizen

5 (2)