Đào tạo tiếng Nhật

Trung tâm ngoại ngữ chuyên đào tạo tiếng Nhật uy tín tại 1S Dân Chủ, P. Bình Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Làm việc tại Nhật

Shizen hỗ trợ hướng nghiệp kỹ sư làm việc tại Nhật Bản.
Tư vấn ngay

Nhập môn

Giới thiệu bản thân

Bảng chữ cái

Số đếm

Giai đoạn 1

N5

~1000 từ vựng

~160 kanji

~100 mẫu ngữ pháp

Luyện thi JLPT N5

Giai đoạn 2

N4

~1200 từ vựng

~250 kanji

~120 mẫu ngữ pháp

Luyện thi JLPT N4

Giai đoạn 3

N3

~1600 từ/cụm từ

~160 kanji

~100 mẫu ngữ pháp

Luyện thi JLPT N3

Giai đoạn 4

N2

~3000 từ/cụm từ

~450 kanji

~125 mẫu ngữ pháp

Luyện thi JLPT N2

Giai đoạn 5

Nhật ngữ Shizen

Nơi giúp các bạn trẻ Việt Nam theo đuổi giấc mơ ngoại ngữ tiếng Nhật của mình!