Chữ cái tiếng Nhật

Tiếng Nhật có 3 loại chữ là: Hiragana, Katakana và Kanji tức chữ Hán.

Hiragana và Katakana là chữ biểu âm, mỗi chữ thể hiện 1 âm, còn chữ Hán là chữ biểu ý, mỗi chữ có ý nghĩa nhất định.

Bảng chữ cái - hiragana

Bảng chữ cái ghép - hiragana

Xem thêm: