NHỚ NHANH BẢNG CHỮ CÁI KATAKANA

Sau khi học xong bảng chữ cái HIRAGANA, chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với bảng chữ cái thứ 2 trong tiếng Nhật đó chính là KATAKANA. Chuỗi video “NHỚ NHANH BẢNG CHỮ CÁI KATAKANA” sẽ giúp các bạn học viên mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng Nhật hiểu về cách hình thành, cách viết, cách nhớ nhanh và cách phát âm bảng chữ cái Hiragana. Các bạn mới học hãy xem và luyện tập thật chi tiết nhé.