NHỚ NHANH BẢNG CHỮ CÁI HIRAGANA

Hiragana được gọi là bảng chữ cái mềm, là bảng chữ cái đầu tiên chúng ta sẽ tiếp xúc khi học tiếng Nhật. 
Chuỗi video “NHỚ NHANH BẢNG CHỮ CÁI HIRAGANA” sẽ giúp các bạn học viên mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng Nhật hiểu về cách hình thành, cách viết, cách nhớ nhanh và cách phát âm bảng chữ cái Hiragana.
Các bạn mới học hãy xem và luyện tập thật chi tiết nhé.